Onze doelstelling

De stichting "Jack en Carla Wintermans Foundation" is opgericht met als primaire doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke integratie en participatie van zowel jongeren als volwassen van alle gezindten. Wij houden ons dan ook concreet en direct bezig met het ondersteunen van kinderen en volwassenen die door medische, economische of sociale redenen niet in staat zijn om te integreren in onze samenleving. Om deze doelstellingen te ver- wezenlijken ondersteunen wij organisaties en projecten met behulp van een daartoe bestemd vermogen. Dit vermogen wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen van donateurs, schenkingen, erfstellingen, legaten maar ook door het werven van fondsen door activiteiten. Het bestuur wordt gevormd door een groep van enthousiaste vrij- willigers, die geen enkele geldelijke beloning hiervoor ontvangt. In 2014 is de stichting Jack en Carla Wintermans Foundation aange- merkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dan ook voor u fiscaal aftrekbaar en niet belast bij de stichting.